Lol in leren

Mensen en organisaties kunnen vol energie indrukwekkende groeiprocessen doormaken. Soms ook stagneert de ontwikkeling, is er weerstand of angst, wordt er op halve kracht gewerkt, of gewacht op de ander. Hoe gaat het dan weer stromen? Mijn aanpak is gericht op het opnieuw openen van het leervermogen van mens en organisatie. Problemen los ik niet op. Ik leer je waar je kunt kijken om een symptoom of probleem bij de bron aan te pakken en je eigen antwoord te vinden.

 

Foto: Kyra Noordhoff

Leiderschap

"Leidinggeven krijgt gestalte in deze tijd en op deze plaats, in deze organisatie, in dit bedrijf, in deze maatschappij. De vragen en problemen, maar ook de mogelijkheden van de tijd dienen voorwerp van studie te zijn voor wie een adequaat leiderschap wil ontwikkelen." Anselm Grün

 

 

Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk leiderschap gaat over de manier waarop je omgaat met wat je tegenkwam en tegenkomt in het leven, de mooie en de lastige dingen. Hoe geef jij invulling aan jouw persoonlijke levensreis, hoe draag jij op jouw unieke manier bij?

 

Professioneel Leiderschap

Professioneel Leiderschap heeft een leidende en een dienende functie. Hoe balanceer jij tussen leiden en dienen? De dienende beweging zit in het voorwaarden scheppende. Dat mensen zichzelf kunnen ontplooien en ervaren dat hun arbeid zinvol is. Met je eigen bezieling en inspiratie schep je hier een basis voor. De leidende beweging zit in het innemen van een positie met een grote, overkoepelende verantwoordelijkheid. Vanuit een breed perspectief zet je jouw eigenheid, bewustzijn, kennis en kwaliteiten in voor de organisatie en wat ze wil bereiken.

 

Vrouwelijk Leiderschap

Rustend in de vrouwenlijn, kun je als leider, als jezelf, als de vrouw die je bent, jouw waarden leven en uitdragen. Je verbindt je vrouwelijke kwaliteiten (intuïtie, je vermogen om te aarden en je te verbinden, contact met je eigen gevoelswereld) met je mannelijke kwaliteiten (het vermogen tot onderscheiden en afbakenen, helder analyseren, jezelf via daden in de wereld zetten). Je handelen komt vanuit innerlijke beslistheid.

 

 

Als mensen de moed hebben om achterom te kijken, opent zich de poort naar de toekomst.

 

 

Veerkracht bij transities. Soms is er een in- of externe druk  om naar de toekomst te bewegen, terwijl het plezier om aan iets nieuws te beginnen ontbreekt en een volgende stap uitblijft. Dan kan het zijn dat er onvoldoende gerouwd is over iets (een fusie, verlies van werkgelegenheid of gezondheid, het vertrek van een geliefde partner of leider) of dat er niet genoeg geoogst is (over behaalde resultaten en successen, een product dat een gat in de markt blijkt te zijn, een promotie). Door stil te staan bij wat nog aandacht vraagt opent zich de vrije ruimte naar de toekomst. Keer op keer sta ik versteld van dit fenomeen.

 

 

Veerkracht
Opleidingen

"En als het dan zo is, dan leg ik mijn pad naast het jouwe en loop ik met je mee." Gerdine Smit

 

 

Ik houd ervan om met professionals te werken, om een eindje met ze op te lopen in hun persoonlijke en professionele groei. Dat gaat voor mij hand in hand. Mijn doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit leiders en begeleiders van organisaties. Hieronder tref je de opleidingen die ik momenteel verzorg aan:

 

 

Voor leiders

  • Leergang Verbindend Leiderschap (6-daagse incompany training voor eindverantwoordelijken in organisaties)
  • Vrouwelijk Leiderschap (2-daagse workshop bij Alba Academie voor vrouwelijke leiders van organisaties)

 

Voor begeleiders

  • Leergang Dieper Coachen (Alba Academie; 13 dagen)
  • Professioneel Coachen in organisaties (Alba Academie; 13 dagen)
  • Burn-out preventie voor begeleiders (Alba Academie; 2-daagse workshop)
  • Contracteren voor begeleiders (1-daagse workshop)

 

Voor leiders, begeleiders en mensen die persoonlijk een volgende stap willen zetten

  • De volgende stap (1-daagse workshop)
  • De reis van de heldin. Een schitterend avontuur (4-daagse workshop voor vrouwen met Leanne Steeghs)
  • Enneagram workshops (op aanvraag)

Foto: Ruud Glijnis

Werkwijze

Allereerst onderzoek ik met een opdrachtgever: waar gaat deze vraag, dit probleem echt over of nog meer over? Spelen er zaken onder de waterlijn? Wat ervaar ik in de overdracht? Welke stappen richting een oplossing zijn al genomen? Waartoe voel ik me uitgenodigd en waar mag ik het eigenlijk niet over hebben of waar voel ik een aarzeling? Dat zijn mooie richtingaanwijzers naar waar het werkelijk om gaat. Goede diagnostiek is het halve werk. Vervolgens leggen we vast wat mijn bijdrage is in het proces en wat de bijdragen van de opdrachtgever en andere betrokkenen zijn.

 

Samen onderzoeken we hoe we de vraag het best kunnen aanpakken. Vaak komen we uit op een combinatie van individuele -, team- of relatiecoaching, workshops/(leiderschaps-)opleidingen, kijkje-in-de-keuken, een familie- of organisatieopstelling.

 

De bril waardoor ik kijk is gekleurd door mijn kennis van Systemisch Werken (Nagy, Hellinger), Theorie U (Scharmer e.a.) , De levenscirkel (Kohlrieser), Transactionele Analyse, Neuro Linguistisch Programmeren, Lichaamswerk/maskerstructuren, Enneagram, mijn levenservaring, mijn ervaring in organisaties en als supervisor van leiders en begeleiders van de opleidingen Professionele Begeleiding van Organisaties en Verbindend Leiderschap (bij Phoenix-opleidingen).

Algemene voorwaarden Stream

 

 

 

 

 

 

 

Jane Coerts

Bij elke ontmoeting neem ik mezelf mee, laat ik mezelf zien. Dan kan ik ook van anderen vragen zich te laten zien. Kennis en ervaringen (laten) delen, mensen in contact brengen met hun waarden, hun kwaliteiten, hun dieper weten, loopt als een rode draad door mijn leven.

 

Graag deel ik mijn passie voor leren en onderzoek ik met directies en leidinggevenden wat de volgende persoonlijke, professionele en organisatorische ontwikkelstap is, vanuit het ‘nu’. Wat wil gezien worden? Wat opent het potentieel en het hart?

 

Ik ben nieuwsgierig, analytisch, gepassioneerd, en heb een antenne voor dat wat in de schaduw ligt te wachten om ont-dekt te worden. Als zeiler weet ik dat de kortste weg naar het doel niet altijd de snelste weg is en dat windstilte of droogvallen soms nodig is om te reflecteren, te verteren, het materiaal weer op orde te brengen, tot rust te komen. Dat tegenwind nodig is om scherp te blijven, en een storm om de boel op te schudden en te herijken: wat is nu nodig om weer op koers te raken?

 

 

"Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten." Stef Bos

 

 

Inspiratie

 

 

© 2000 Jane Coerts. Developped by

Kyra Noordhoff